Tema: Vold og overgrep

Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak

Hauge, M. I., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 11-21). Universitetsforlaget.

Hva er det som gjør en barndom og oppvekst god? Svaret på dette spørsmålet er ikke entydig. Ulikhet i levekår, familieforhold, helse og velferd bidrar til at oppvekst og hverdagsliv er preget av mangfold og variasjon. Hva som betraktes som en god oppvekst, er forankret i rådende oppfattelser og vil til dels være subjektivt.

Barnet selv kan ha en forståelse av hva som oppleves som berikende og positivt i hans eller hennes liv, som de voksne rundt barnet ikke er klar over eller har samme oppfattelse av. Noe enkelt kan vi si at en barndom og oppvekst kan innta flere former og uttrykk, og allikevel kunne betraktes som god. Allikevel er det noen opplevelser og erfaringer som preger og setter spor hos de barn og unge som blir utsatt for dem, og som de helst bør slippe å oppleve. Det er barn som er utsatt for hendelser som vold og seksuelle overgrep, barn som på grunn av krig og uroligheter må flykte fra dem som står dem nær, og fra steder de har følt tilhørighet til. Og det er barn som blir revet ut av det kjente og trygge når katastrofen nådeløst og uten forvarsel deler livet inn i to epoker – før og etter.

Forskerne

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

    Vis profil