Nå følte jeg meg som Jens Stoltenberg, jeg! Etiska reflektioner kring två forskningsprojekt om barn och ungdomar i svåra livssituationer

Øverlien, C. (2013). "Nå følte jeg meg som Jens Stoltenberg, jeg!" Etiska reflektioner kring två forskningsprojekt om barn och ungdomar i svåra livssituationer. In H. Fossheim, J. Hølen & H. Ingierd (Red.) Barn i forskning - Etiske dimensjoner (pp. 9-45). .

Forskerne