Tema: Vold og overgrep

Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen

Hauge, M. I. (2019). Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen. In A. Jansen & A. Andenæs (Red.) Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep (pp. 171-187). Universitetsforlaget.