Parterapi med bruk av reflekterende team

Haaland, K. R., Selbekk, R., & Tjersland, O. A. (1988). Parterapi med bruk av reflekterende team. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 16, 153-160.