Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Pedagogisk oppfølging av traumatiserte elever – Hva kan skolen lære i etterkant av massakren på Utøya?

Schultz, J. H., Røkholt, E. G., Skarstein, D., Strøm, I. F., & Langballe, Å. (2019). Pedagogisk oppfølging av traumatiserte elever - Hva kan skolen lære i etterkant av massakren på Utøya? In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 106-117). Gyldendal Akademisk.

Forskerne