Psykologene i rettsvesenets tjeneste – dilemmaer, begrensninger og muligheter

Tjersland, O. A. (1995). Psykologene i rettsvesenets tjeneste - dilemmaer, begrensninger og muligheter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 1024-1031.