Skolen – et sted å lære og et sted å være

Pastoor, L. d. W. (2012). Skolen - et sted å lære og et sted å være. In K. Eide (Red.) Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger (pp. 219-240). Gyldendal Akademisk.