Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

The Las Vegas Shootings—Underscoring Key Features of the Firearm Epidemic

Shultz, J. M., Thoresen, S., & Galea, S. (2017). The Las Vegas Shootings—Underscoring Key Features of the Firearm Epidemic. Journal of the American Medical Association (JAMA). doi:10.1001/jama.2017.16420

Masseskytingen i Las Vegas 1. oktober 2017 setter søkelys på spørsmål som krever oppmerksomhet både i offentlige og akademiske samtaler. Slike hendelser har store fysiske og psykiske helsekonsekvenser for de overlevende. I Norge ble det øyeblikkelig satt i gang proaktiv oppfølging av de overlevende fra Utøya. USA mangler et organisert system for å gjennomføre en tilsvarende oppfølging av dem som opplever masseskytinger, skriver vår forsker Siri Thoresen i samarbeid med to amerikanske forskere.

Les hele artikkelen (engelsk).

Forskerne