Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011

Jørgensen, B. F., Skarstein, D., & Schultz, J. H. (2015). Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011. Psychology Research and Behavior Management, 2015(8), 51-61. doi:10.2147/PRBM.S73685

Kvalitative dybdeintervjuer om terrorangrepet 22. juli 2011 ble gjort med 54 elever mellom 6 og 8 år gamle. Sju måneder etter angrepet hadde de fleste av barna fortsatt ubesvarte spørsmål basert på mer eller mindre korrekt kunnskap om hendelsene, og de var fortsatt redde.

Det ser ut til at barna har fått informasjon hovedsakelig fra media og jevnaldrende, ikke fra foreldre eller lærere. Barnas fortellinger var preget av en del detaljerte fakta, av begrenset forståelse og var iblandet en høy grad av fiksjon. Barnas ideer om hendelsene var dermed uegnet for å gjenopprette ro og trygghetsfølelse.

Eksempler viser hvordan lærer-styrte fellesaktiviteter med barn som håndterer kriser kan være en måte å skape mening gjennom å stimulere samtaler og refleksjoner. Det ser ut til at en proaktiv lærerrolle kan være anbefalt.