Typiske reaksjonsmåter hos barn

Tjersland, O. A., Helskog, G. H., & Lærum, K. T. (2007). Typiske reaksjonsmåter hos barn. In G. H. Helskog & K. T. Lærum (Red.) Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd (pp. 29-35). Modum Bad -Samlivssenteret.