Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Vær snill! – Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere

Skårdalsmo, E. M. B., & Harnischfeger, J. (2017). Vær snill! - Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94(1), 6-21. doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-01-02

Tidsskriftets sammendrag:

Sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år, ble intervjuet og spurt om de hadde noen råd til voksne som arbeider med barn som dem. Ved hjelp av tematisk analyse ble fire overordnede råd funnet: «Vær snill»; «Prøv å innta mitt perspektiv»; «Hjelp meg» og «Gi reglene mening». Sitater fra barna gir rådene innhold, og artikkelen drøfter hva rådene kan bety for profesjonelle omsorgsgivere. Formålet med artikkelen er å bidra til at omsorgen blir enda bedre tilpasset barnas behov.