Tema: Vold og overgrep

«Vi kjemper en kamp» – Pårørendes opplevelse av samarbeid med sykehjemstjenesten om vold, overgrep og forsømmelser

Blekken, L. E., Saga, S., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2022). «Vi kjemper en kamp» - Pårørendes opplevelse av samarbeid med sykehjemstjenesten om vold, overgrep og forsømmelser. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(1), 1-20. doi:10.18261/tfo.8.1.5