Aktuelt

Å snakke med ungdom om deres traumeerfaringer kan bidra til en god terapeutisk allianse og bedre resultat av behandlingen

Traumefokus tidlig i behandlingen kan bidra til styrke alliansen mellom ungdom og behandler. Ungdom som opplever en sterkere allianse og som deler mer av sine traumatiske opplevelser har færre traumesymptomer ved behandlingsslutt.

Det kommer frem i doktorgradsavhandlingen til Kristianne Stigsdatter Ovenstad som hun forsvarer 30. september.

Ett viktig funn er at kun ungdommens subjektive opplevelse av den terapeutiske alliansen henger sammen med behandlingsutfall. Jo sterkere ungdom opplever alliansen, jo færre posttraumatiske symptomer har de ved behandlingsslutt. Dersom foreldre og terapeuter overvurderer ungdommenes opplevelse av alliansen, gir det dårligere behandlingsutfall.

– Ungdommer etablerer en bedre allianse med terapeuter som bruker tid til å bli kjent med dem og tilbyr nye perspektiver på en støttende måte. Det å tematisere traumeerfaringene står ikke i veien for etablering av alliansen. For unngående og passive ungdommer kan et traumefokus faktisk bidra til å styrke alliansen, sier Ovenstad.

Stipendiaten forteller at ungdommer som deler mer fra det vonde og vanskelige de har opplevd og som uttrykker forståelse for hvorfor bearbeidelse av traumeerfaringene er viktig, har færre traumesymptomer ved behandlingsslutt. Dette er ny, viktig og klinisk relevant kunnskap for terapeuter som møter traumatiserte ungdom i behandling.

God behandling kan gi økt livskvalitet for barn og ungdom med et stort lidelsestrykk etter traumatiske hendelser. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en anbefalt behandlingsmetode, der det optimale er å kombinere de traumespesifikke komponentene i kombinasjon med en god terapeutisk allianse. Ovenstad har forsket på hva terapeuter kan gjøre for å vurdere og styrke den terapeutiske alliansen med ungdom i TF-CBT, og hvordan ungdommers atferd under bearbeidelsen av sine traumeopplevelser henger sammen med deres behandlingsutfall. Avhandlingen bygger på data fra en behandlingsstudie ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Det unike ved avhandlingen til Ovenstad er at den baserer seg på analyser av barnets og terapeuters faktiske atferd i terapien, som er kodet via lydopptak.

Kristianne Stigsdatter Ovenstad forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo,  den 30. sep. 2022 12:15–15:00.