Aktuelt

Årsrapport 2016

- Arbeidet vårt på NKVTS handler om å produsere kunnskap som kan bidra til å bedre livene til dem som blir berørt av vold og traumer, skriver direktør Inger Elise Birkeland i NKVTS’ årsrapport for 2016.

Inger Elise Birkeland NKVTS Foto Ingar Sørensen
Inger Elise Birkeland, direktør ved NKVTS

– Vi forsker på mange ulike temaer, som i sum gir bedre kunnskap om hvordan vi kan forebygge vold og traumatisk stress og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene av potensielt traumatiserende opplevelser. I 2016 har vi blant annet produsert ny kunnskap om behandlingstilbudet til barn som er utsatt for vold, geografiske forskjeller i helsehjelpen etter 22.7 og hvordan man kan implementere evidensbaserte behandlingsmetoder, skriver Birkeland.

Årsrapporten for 2016 gir oversikt over årets aktiviteter og resultater innenfor våre forskningsområder:

  • Vold og overgrep
  • Katastrofer, terror og stressmestring
  • Tvungen migrasjon og flyktninghelse
  • Behandlingsforskning

I tillegg gir årsrapporten en oversikt over publisering i tidsskrift og antologier, og utgivelse av rapporter og bøker, samt vårt arbeid på andre områder som undervisning, formidling og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

– Forskningen vår har gitt verdifull kunnskap. Kunnskap som norske myndigheter bruker når de skal forbedre hjelpetilbudet til folk som har opplevd traumatiserende hendelser. Kunnskap som skolevesenet bruker når de skal følge opp elever som har opplevd noe traumatisk, og kunnskap politiet bruker når de skal forberede seg på at en ny krise kan ramme landet vårt, skriver Birkeland.

Hele årsrapporten kan lastes ned og leses her.