Aktuelt

Disputas: Overlevende etter terror

Hvordan er utviklingen av psykisk og fysiske helseplager hos personer som har blitt skadet i et terrorangrep? Det er tema for Ingrid Bugges avhandling. Hun disputerer 5. mars ved Universitetet i Oslo.

Avhandling er basert på datamateriale fra den store Utøyastudien ved NKVTS. Bugge tar for seg utviklingen av posttraumatiske stressreaksjoner (PTSR) og somatiske plager hos overlevende som ble skadet i terrorangrepet på Utøya i 2011. Hun tar for seg to grupper av skadde overlevende, de som ble innlagt på sykehus og de med lettere skader. Disse sammenlignes med overlevende som ikke ble skadet.

Resultatene viser at det er grunn til å vie særlig oppmerksomhet til både fysisk og psykisk helse hos personer i etterkant av en større traumatisk hendelse.

Cand.med. Ingrid Bugge vil forsvare sin avhandling ved Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Oslo. Avhandlingen har navnet “Physically Injured Survivors of Terror: Posttraumatic stress reactions, somatic complaints, and experiences with early psychosocial hospital care after the 2011 Utøya attack”.

Disputasen finner sted 5. mars  kl. 12:15, Grønt auditorium 1, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20. Bugge holder sin prøveforelesning klokken 10:15, samme sted.

Les mer hos Institutt for klinisk medisin.