Aktuelt

Korona og drift ved NKVTS

Driften ved NKVTS opprettholdes i all hovedsak som normalt under pandemien, med visse unntak.

  • Alle arrangementer i regi av NKVTS avlyses. Dette gjelder til etter påske
    (20. april).
  • Alle arbeidsreiser og deltagelse på eksterne arrangement i Norge og utenlands avlyses. Dette gjelder også reiser og arrangementer i forbindelse med datainnsamling og andre prosjektaktiviteter.
  • Alle ansatte som ikke er del av krisestab har hjemmekontor. Møter gjennomføres digitalt.

For ytterligere informasjon kontakt: