Aktuelt

Krevende å skape et levelig liv

I dag forsvarer Guro Brokke Omland sin avhandling "Re-creating lives and futures in exile: A cultural psychological study of unaccompanied refugee minors and their professional caregivers in Norway". Avhandlingen er skrevet med data fra NKVTS.

Enslige mindreårige flyktninger som har kommet til Norge forsøker å skape et levelig liv i eksil. Hvilke utfordringer møter de, og hvordan er systemet som skal ta vare på dem, tilrettelagt? Det er spørsmål Guro Brokke Omland tar opp i sin avhandling.

Les mer hos Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.