Aktuelt

Medieomtale vedrørende eierskifte for NKVTS

Senterets ansatte og leder har vært aktive i media for å sette fokus på eierskiftesituasjonen for NKVTS. Et samlet NKVTS mener det er best om NKVTS forblir i universitets- og høyskolesektoren. Les mer i kronikkene og intervjuene nedenfor.

Se også støtteerklæringer fra våre samarbeidspartnere.

Kronikk i Dagbladet, 4. november:

Det finnes allerede eksempler på at tverrfaglige forskningsmiljøer forvitrer når de blir en del av Folkehelseinstituttet

Hva vil regjeringen med forskningen på vold og traumer?
Skrevet av: Inger Elise Birkeland, direktør NKVTS, Grete Dyb, forskningsleder NKVTS, professor UiO, dr.med, Marianne Opaas, forskningsleder NKVTS, phd psykologspesialist, Silje Mørup Ormhaug, forskningsleder NKVTS, phd psykologspesialist, Solveig Bergman, forskningsleder NKVTS, pol.dr. og Carolina Øverlien, forskningsleder NKVTS, fil.dr.

Omtale i Psykologisk.no, 4. november:

Frykter rasering av forskningen på vold og traumer i Norge

– Det finnes allerede eksempler på at tverrfaglige forskningsmiljøer forvitrer når de blir en del av Folkehelseinstituttet, hevder ledere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Svar fra Folkehelseinstituttet i Dagbladet, 9. november:

Faglig styrke og integritet ved Folkehelseinstituttet

Vi ser at NKVTS beskriver seg selv slik vi gjerne beskriver oss selv: Et faglig uavhengig og tverrfaglig kunnskapssenter. Vi ser også at NKVTS er opptatt av at de ikke bare jobber med helse. Det gjør heller ikke Folkehelseinstituttet.
Skrevet av: Trygve Ottersen, fungerende direktør Folkehelseinstituttet og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

Forskning.no intervjuer direktør Inger Elise Birkeland, 9. november:

Bekymret for fremtiden til norsk forskning på vold og traumer

Om kort tid skal regjeringen ta stilling til om Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal innlemmes i Folkehelseinstituttet. – Vi er redde våre temaer vil forsvinne i det brede mandatet folkehelse, sier direktør for NKVTS, Inger Elise Birkeland.

Kronikk i Dagsavisen, 15. november:

Ikke legg ned NKVTS

Den sittende regjering har gjennom denne og forrige periode hatt innsatsen på vold i nære relasjoner som en av sine fremste politiske prioriteringer. Det framstår da som overraskende at den samme regjering ønsker å nedlegge det eneste nasjonale senter på dette området.
Skrevet av: forsker Arnfinn Andersen (på vegne av Forskerforbundets medlemmer ved NKVTS).

Kronikk hos forskning.no, 15. november:

Å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet er en nedprioritering av vold- og traumefeltet

Som forskere har vi et ansvar for å fortsette å lytte til rammede, videreutvikle kunnskapen, og styrke internasjonale nettverk slik at vi kan bidra når katastrofen rammer.
Skrevet av: Synne Øien Stensland, dr. med., forsker 2, Helene Flood Aakvaag, psykolog, p.hd., forsker 2, Gertrud Hafstad, dr. psychol., forsker 2, Siri Thoresendr. psychol., forsker.

Forskerforum intervjuer direktør Inger Elise Birkeland, 15. november:

Forslår å legge ned NKVTS: Frykter for forskningen på vold og traumer

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) risikerer å bli lagt ned. Folkehelseinstituttet står klar til å ta imot forskerne, men det er NKVTS lite interessert i.

Uniforum intervjuer direktør Inger Elise Birkeland, 16. november:

Valdsforskarar vil heller til Norce enn til Folkehelsa

– Innlemming i  Folkehelsa vil gi dårlegare vilkår for forskings- og formidlingsaktiviteten vår. Det seier direktør Inger Elise Birkeland ved Nasjonalt kompetansesenter om vald og traumatisk stress til Uniforum. Senteret vil helst til forskingsselskapet Norce.

Uniforum intervjuer Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, 16. november:  

Folkehelsedirektør skryter over spisskompetansen til vald- og traumeforskingssenter

– Folkehelseinstituttet (FHI) har inga interesse av at spisskompetansen til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal smuldra opp og forsvinna. Tvert om. Det er viktig for FHI at samfunnet har slik kompetanse, anten den finst utanfor eller innanfor FHI, seier  direktør Camilla Stoltenberg til Uniforum.