Aktuelt

Ny eier for NKVTS

Regjeringen har besluttet å anbefale UniRand å selge aksjene for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NORCE. Det betyr at NKVTS fortsetter sin tverrfaglige forskningsvirksomhet som før.

Direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

– Vi er veldig glade for denne avgjørelsen, og vi ønsker å bli en del av NORCE A/S. Dette er en løsning som gir oss de rammebetingelsene vi trenger for å videreføre vår tverrfaglige forskningsvirksomhet på vold- og traumefeltet, sier direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

Da det i 2017 ble vedtatt at UniRand skulle legges ned, igangsatte Helse- og omsorgsdepartementet arbeidet med å finne ny eier for NKVTS. Flere alternativer ble utredet og departementets avgjørelse er i tråd med NKVTS’ ønsker om å beholde et samlet fagmiljø.

UniRand har tidligere overdratt sine aksjer i selskapene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) til NORCE.

Konserndirektør Helse i NORCE, Ingvild Eide Graff

– NKVTS vil styrke både helseforskningen og samfunnsforskningen i NORCE, og det er virkelig et Kinderegg at NIOM og NUBU nå ser ut til å få følge av NKVTS inn i NORCE, sier Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse i NORCE.

– Vi er overveldet over støtten vi har fått fra både norske og internasjonale forskere, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Det at så mange både nasjonalt og internasjonalt og har tatt til orde for å bevare NKVTS’ unike forsknings- og utviklingsmiljø har stor betydning for oss i denne prosessen, sier Birkeland.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter som leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Saken skal nå behandles av styrer og generalforsamling i de respektive selskapene før den endelige beslutningen blir tatt.