Aktuelt

Oppdateringer om barnemishandling og omsorgssvikt i norsk legehåndbok

Forskere ved NKVTS har oppdatert kapittelet om barnemishandling og omsorgssvikt i norsk elektronisk legehåndbok (NEL), den mest brukte veilederen for allmennlegene.

Synne Øien Stensland

– Allmennleger skal lett kunne få overblikk over skader og sykdom hos barn og unge som kan komme av mishandling, sier Synne Stensland og Mia Myhre, barneleger og forskere ved NKVTS. De to har stått for arbeidet med å oppdatere kapittelet om barnemishandling og omsorgssvikt i norsk elektronisk legehåndbok (NEL).

NEL leverer nå oppdatert, oversiktlig kunnskap om helsemessige konsekvenser av barnemishandling, relevant utredning og tiltak, samlet i ett kapittel.

– Utsatte barn og unge trenger at legen ser helheten. NEL bidrar nå til dette, sier forskerne.

Eksempelvis er påførte hodeskader nå inkludert i kapittelet om barnemishandling.

Mia Myhre

– Påførte hodeskader er inkludert som en sjelden, men ekstremt alvorlig konsekvens av vold mot barn. Grunnen til sammenslåingen er at det var lite hensiktsmessig å kjøre «dobbelt bokføring» med både kapittel om barnemishandling og egne kapitler om enkeltdiagnoser relatert til vold mot barn. Det blir lite oversiktlig for legen, og kan i verste fall bidra til forsinket diagnostikk, sier Stensland og Myhre.

NKVTS har utviklet Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner, som også omtaler vold mot barn.