Aktuelt

Skal gjøre grunnskolelærere i stand til å hjelpe elever med psykiske vansker

Norges forskningsråd har bevilget midler til et femårig forskningsprosjekt om utvikling, implementering og testing av et skoleprogram for psykiske vansker blant barn i Uganda.

– NKVTS er svært glade for bevilgningen og ser fram til å starte på dette viktige arbeidet, som kan bidra til å gjøre en stor forskjell for barn med psykiske helseproblemer i Uganda. Prosjektet er en videreføring av et allerede etablert og godt samarbeid mellom de fire aktørene, sier forskningsleder ved NKVTS, Ane-Marthe Solheim Skar.

NKVTS skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Center for Global Mental Health ved Universitetet i Bergen, NTNU og University of Makerere i Uganda.

Høy voldsbelastning

Uganda er et land der barn har en høy risiko for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Hver fjerde jente og hver tiende gutt i Uganda opplever seksuelle overgrep. Fysisk vold rammer 44 prosent av jentene og 59 prosent av guttene. I tillegg opplever over halvparten av barna fysisk vold fra lærere.  Nå skal norske forskere i samarbeid med forskere fra Uganda utvikle et skolebasert program som skal gjøre lærere bedre rustet for å hjelpe barn som sliter med psykiske problemer uten selv å ty til vold, og også henvise videre til første- og andrelinjetjenesten der de selv ikke kan hjelpe. Ettersom de ansatte i både utdannings- og helsesektoren vil få opplæring i samme program, legges det til rette for et felles språk og felles fokus rundt psykisk helse, som vil kunne bidra til å gjøre samarbeidet bedre.

– Ettersom nesten alle barna i Uganda går på skolen, anser vi den som en potensiell viktig arena for å jobbe forebyggende med psykisk helse og for å fange opp og skaffe hjelp til de med alvorlig problematikk, sier Skar.

Hun forteller at lærere skal få opplæring i psykisk helse, vold og traumer og enkle forebyggende tiltak for å redusere stigma rundt psykisk helse og øke muligheten for at barn kan få god hjelp. Forskerne skal også utvikle gode systemer for samarbeid mellom skole- og helsesektoren. For å skape endring over tid, er det viktig at disse systemene implementeres på en slik måte at de blir en integrert del av eksisterende strukturer.

 

Fakta:

Norges forskningsråd (NFR) bevilger 12 millioner kroner til det femårig prosjektet forskningsprosjektet TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system INTERACTive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda.

Med i prosjektet er

  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  • Center for Global Mental Health ved Universitetet i Bergen (UiB)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • University of Makerere, Uganda