Å gripe og begripe psykisk uhelse:Representasjoner av kultur og emosjoner i en nord-norsk kontekst

Kiil, M. A., & Salamonsen, A. (2013 May). Å gripe og begripe psykisk uhelse:Representasjoner av kultur og emosjoner i en nord-norsk kontekst. Foredrag på Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening, Tromsø.