Å lytte til barns stemmer om vold. Muligheter og begrensninger

Øverlien, C. (2014 November). Å lytte til barns stemmer om vold. Muligheter og begrensninger. Paper presented at Barnekonvensjonen 25 år, BufDir, Oslo.