A penny for your thoughts – å betale deltagere i forskning

Brunovskis, A. (2012). A penny for your thoughts - å betale deltagere i forskning. In H. Fossheim & H. C. Ingierd (Red.) Forskning og penger (pp. 45-64). Oslo: Forskningsetiske komiteer.