Arbeidsmiljø og helse etter 22. juli

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2016 October). Arbeidsmiljø og helse etter 22. juli. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.