Barn har gått fra å være usynlige til å få en stemme i saker etter barneloven.

Skjørten, K.(2014). Barn har gått fra å være usynlige til å få en stemme i saker etter barneloven.