Barn i krise. Samarbeid barnevern og politi

Vorland, N. (2017 November). Barn i krise. Samarbeid barnevern og politi. Foredrag på Fagdag, Oslo.