Barn med upplevelser av våld i hemmet – stöd, behandling och förebyggande arbete

Øverlien, C. (2013). Barn med upplevelser av våld i hemmet - stöd, behandling och förebyggande arbete. Barnläkaren.

Forskerne