Barn på flukt – hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?

Jensen, T. K., & Skårdalsmo, E. M. B. (2018 December). Barn på flukt - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?. Foredrag på Oslo Peace Days - Seminar om menneskerettigheter, Oslo.