Barn som opplever vold i familien

Holt, T. (2013 June). Barn som opplever vold i familien. Foredrag på RISKBEDÖMNING OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER VID PARRELATIONSVÅLD, Espoo.