Barnefordelingssaker 1998-2012. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep og hensynet til etnisitet og kultur

Skjørten, K. (2014 December). Barnefordelingssaker 1998-2012. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep og hensynet til etnisitet og kultur. Foredrag på Seksjonsmøte NKVTS, Oslo.