Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis

Skjørten, K. (2016 January). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Foredrag på Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter, Oslo.