Barnekonvensjonen er 30 år. Hva kan kunsten bidra med?

Skyberg, L. F. (2019). Barnekonvensjonen er 30 år. Hva kan kunsten bidra med. Periskop.