Barnevernets beredskap i Norge etter kontortid

Vorland, N. (2014 April). Barnevernets beredskap i Norge etter kontortid. Foredrag på Barnevernets akuttberedskap.