Barnevernvakten -et tilbakeblikk og retning videre

Vorland, N. (2016 September). Barnevernvakten -et tilbakeblikk og retning videre. Foredrag på Foredrag for ansatte ved barne- og familieetaten i Oslo, Oslo.