Barns rett til å bli hørt – Forskningsetiske og metodiske avveininger i UEVO-studien.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Barns rett til å bli hørt - Forskningsetiske og metodiske avveininger i UEVO-studien. Foredrag på Forskningsdagene, Oslo.

Forskerne