Ansatte

Bergerud-Wichstrøm, Marianne

Seniorrådgiver
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4799362361

Kompetanseområder

Brukermedvirkning

 

 

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Hafstad, G. S., Sætren, S. S., Sætren, S. S., Myhre, M. C., Bergerud-Wichstrøm, M., & Augusti, E. M. (2020). Cohort profile: Norwegian youth study on child maltreatment (the UEVO study). BMJ Open, 10, 1-10. doi:10.1136/bmjopen-2020-038655

Rapporter

Dyb, G., & Næslund, M. B. (2015). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde. Sammendrag

Andre publikasjoner

Augusti, E. M., Myhre, M. C., Bergerud-Wichstrøm, M., & Hafstad, G. S. (2019 September). Controlling parenting practices and Norwegian adolescents’ self-reported exposure to domestic violence. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Vold, seksuelle overgrep og kognisjon: En pilotstudie av en kognitiv oppgave i et spørreskjemaformat. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Torshavn.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Barns rett til å bli hørt - Forskningsetiske og metodiske avveininger i UEVO-studien. Foredrag på Forskningsdagene, Oslo.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om vold og overgrep?Erfaringer fra to pilotundersøkelser i norsk ungdomsskole. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Tórshavn.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Retten til å bli hørt: Om barns deltakelse i forskning om sensitive tema. Foredrag på Frokostmøte, Litteraturhuset, Oslo.

Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 August). Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt om og for ungdom?. Foredrag på Nordisk forening mot Barnmishandling og Omsorgssvikt (NFBO), Tórshavn.

Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Retten til å bli hørt: – barn og unges deltakelse i forskning. Brukermedvirkning i forskning. Foredrag på Forskningsdagene, Oslo.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2017 May). A nationally representative survey of child maltreatment in Norwegain 12-15 year olds. Paper presented at Workshop med professor Karestan Koenen, Harvard, Oslo.