Barns rett til å bli hørt i foreldretvister

Skjørten, K. (2016 October). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister. Foredrag på Barnets stemme i foreldretvister ved domstolen, Thon hotell Oslofjord.