Barns strategier når de vokser opp med vold i hjemmet – hvordan kan dette benyttes forebyggende?

Øverlien, C. (2017 October). Barns strategier når de vokser opp med vold i hjemmet – hvordan kan dette benyttes forebyggende?. Paper presented at Konferense om forebygging av vold i nära relasjoner, Oslo.