Behandling av traumatiserte barn og unge: resultater fra en behandlingsstudie i Norge

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., & Holt, T. (2012 November). Behandling av traumatiserte barn og unge: resultater fra en behandlingsstudie i Norge. Foredrag på Atferdskonferansen, Oslo.