Cultural aspects in mental health research

Berg, A. O. (2014 March). Cultural aspects in mental health research. Paper presented at Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus, Oslo.