De leker så merkelig: Mangfold og samspill i et flerkulturelt skolemiljø

Pastoor, L. d. W. (1998). "De leker så merkelig": Mangfold og samspill i et flerkulturelt skolemiljø. Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).