Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner

Skilbrei, M. L. Ø., Stefansen, K., & Smette, I. (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten.