Det allmenngyldige versus det kulturspesifikke

Grøvdal, Y. (2017 August). Det allmenngyldige versus det kulturspesifikke. Foredrag på Barrierer mot hjelp ved vold, Filmens hus, Oslo.