Tema: Vold og overgrep

Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden. Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom?

Jensen, T. K. (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? In H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi, bind 2 (pp. 312-343). Gyldendal Akademisk.

Forskerne