Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår? En kasusbeskrivelse av det terapeutiske arbeidet med traumenarrativet

Glad, K. A. (2013). "Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår?" En kasusbeskrivelse av det terapeutiske arbeidet med traumenarrativet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 1171-1177.

Leshele artikkelen hos Tidsskrift for Norsk psykologforening

 

Forskerne