Ansatte
Pressebilder

Glad, Kristin Alve

Forsker II
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn
Telefon: +4791147051

Kompetanseområder

– Psykososial oppfølgning etter traumatiske hendelser

– Traumepåminnere

– Traumeterapi

– Posttraumatisk vekst

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Glad, K. A., Porcheret, K. L., Dyb, G. A., (2023). Prevalence and potency of trauma reminders 8.5 years after a terrorist attack. Taylor & Francis. doi:10.1080/20008066.2023.2251774

Glad, K. A., Dyb, G. A., Hellevik, P., Michelsen, H., Stensland, S. Ø. B., (2023). “I Wish You Had Died on Utøya”: Terrorist Attack Survivors’ Personal Experiences with Hate Speech and Threats. Taylor & Francis. doi:10.1080/09546553.2023.2214238

Stensland, S., Glad, K. A., Ottesen, A., (2023). Barn, unge og familier på flukt. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0002

Stensland, S., Glad, K. A., Andersen, A. J., Brodersen, D., Bækkelund, H., Daae, C., Heltne, U. M., Jensen, T., Johnsen, I., Kristensen, P., Nissen, A., Ormhaug, S. M., Reinholdt, N. P., Stene, L. E., Thapa, S. B., Thoresen, S., Ottesen, A., (2023). Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0791

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. A. (2021). The Longitudinal Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress and Complicated Grief: A Random Intercepts Cross-Lag Analysis. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0001087 Sammendrag

Glad, K. A., Stensland, S., & Dyb, G. (2021). The Terrorist Attack on Utøya Island: Long-Term Impact on Survivors’ Health and Implications for Policy. Perspectives on Terrorism, 15(3).

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2020). Does event centrality mediate the effect of peritraumatic reactions on post-traumatic growth in survivors of a terrorist attack. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1766276 Sammendrag

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619873590 Sammendrag

Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2019). Positive endringer etter traumatiske opplevelser. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 95-105). Gyldendal Akademisk.

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7 Sammendrag

Glad, K. A., Thoresen, S., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2018). Survivors Report Back. Young people reflect on their media experiences after a terrorist attack. Journalism Studies, 19(11), 1652-1668. doi:10.1080/1461670X.2017.1291313 Sammendrag

Glad, K. A., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma, 9, 145-152. doi:10.1037/tra0000224 Sammendrag

Dyb, G., Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2016). Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger. In V. Enebakk, H. Ingierd & N. O. Refsdal (Red.) De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver (pp. 27-51). Cappelen Damm Akademisk.

Glad, K. A., Jensen, T. K., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation, 17(4), 435-447. doi:10.1080/15299732.2015.1126777 Sammendrag

Hafstad, G. S., & Glad, K. A. (2016). Personlig vekst eller økt sårbarhet? Posttraumatisk vekst fra et utviklingsperspektiv. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 76-89). Universitetsforlaget. Sammendrag

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(7), 537-545. Sammendrag

Dyb, G., Jensen, T. K., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology, 5. doi:10.3402/ejpt.v5.23523 Sammendrag

Glad, K. A., Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect, 37(5), 331-342. doi:10.1016/j.chiabu.2013.02.007

Teigen, K. H., & Glad, K. A. (2011). "It could have been much worse" : from travelers' accounts of two natural disasters. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(3), 237-249. doi:10.1080/15022250.2011.606610

Bøker og avhandlinger

Glad, K. A. (2020). Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Dyb, G. A., Glad, K. A., Lingaas, I., & Stensland, S. Ø. (2022). SURVIVORS AND THE AFTERMATH OF THE TERRORIST ATTACK ON UTØYA ISLAND, NORWAY Report for the Mass Casualty Commission. NKVTS.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. (Rapport 3/2017). Sammendrag

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. (Rapport 5/2016). Sammendrag

Dyb, G., & Glad, K. A. (2013). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011". Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen. Sammendrag

Glad, K. A., Aadnanes, M., & Dyb, G. (2012). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011" Deloppsummering nr. 1 fra prosjektgruppen. Sammendrag

Glad, K. A., Øverlien, C., & Dyb, G. (2010). Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt. Sammendrag

Andre publikasjoner

Glad, K. A., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G. A., Thoresen, S., (2024). What will others think of me? The longitudinal association between trauma-related shame and guilt and psychopathology after a terror attack. BJPsych Open. doi:10.1192/bjo.2023.624

Glad, K. A. (2022 May). The Utøya Study. Paper presented at International Work Group on Death, Dying and Bereavement, Losby Gods.

Glad, K. A. (2022 November). Utøya-studien. Foredrag på Fagsamling for RVTS nord.

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2020 November). The longitudinal association between symptoms of posttraumatic stress and complicated grief. A random intercepts cross-lag analysis. Paper presented at ISTSS 36th Annual Meeting, Chicago.

Glad, K. A. (2020). Hvorfor fordømmer, klandrer og stigmatiserer vi mennesker som har opplevd noe traumatisk. Forskersonen.no.

Glad, K. A. (2020). Why do we condemn, blame and stigmatize people who have experienced something traumatic. Sciencenorway.no.

Hellevik, P., Glad, K. A., & Øverlien, C. (2020). Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett. Forskersonen.no.

Glad, K. A., Thoresen, S., & Dyb, G. (2020). «Slitsomt» «Ubehagelig» «Plagsomt» Slik beskriver Utøya-overlevende møtet med mediene etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Glad, K. A., (2020). Search Results Web results Fokuserer vi for mye på det negative når noen dør? Search Results Web results Fokuserer vi for mye på det negative når noen dør?.

Stensland, S., Glad, K. A., Porcheret, K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Glad, K. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2019 June). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis. Paper presented at ESTSS 2019.

Glad, K. A., & Nordstrand, A. E. (2019 November). Posttraumatisk vekst. Paralleller Utøya og blant Afghanistansoldater. «Hvordan kan familie og sosial støtte predikere posttraumatisk vekst?». Foredrag på Nasjonal veterankonferanse 2019, Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand.

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2018 November). Cross-lagged association between PTSD symptoms and perceived centrality of a terrorist attack. Paper presented at ISTSS 34th annual meeting, Washington DC.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017 March). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar/Rapportlansering, Oslo.

Glad, K. A. (2017). Traumepåminnere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(7), 648-652. Sammendrag

Glad, K. A. (2016). "Hele meg forsvant". Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(3), 208-211. Sammendrag

Glad, K. A., (2016). Lyd og lukt bringer terroren tilbake.

Glad, K. A. (2015). Hosteanfallet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(5), 402-404. Sammendrag

Glad, K. A. (2015). "Må jeg tilbake til internatskolen?". Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 594-599. Sammendrag

Dyb, G., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2013 June). A fine balance. How can we supply necessary support and outreach services and at the same time avoid interfering with survivors own coping efforts?. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress Studies, Bologna.

Hafstad, G. S., Glad, K. A., & Jensen, T. K. (2013 September). Narrative hotspots og PTSD. En studie av det verste øyeblikket i fortellingene om Utøya. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Oslo.

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 June). Parenting after terror – Experiences from an outreach strategy after the 22nd of July terror attack at Utøya Island. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress, Bologna.

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 September). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" Foreldrene forteller. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents.

Glad, K. A. (2013). "Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår?" En kasusbeskrivelse av det terapeutiske arbeidet med traumenarrativet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 1171-1177. Sammendrag

Pressebilder