Ansatte
Glad, Kristin Alve Pressebilder

Glad, Kristin Alve

Stipendiat / cand. psychol.
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 911 47 051

Kompetanseområder

– Psykososial oppfølgning etter traumatiske hendelser

– Traumepåminnere

– Traumeterapi

– Posttraumatisk vekst

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2020). Does event centrality mediate the effect of peritraumatic reactions on post-traumatic growth in survivors of a terrorist attack?. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1766276

Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2019). Positive endringer etter traumatiske opplevelser. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 95-105). Gyldendal Akademisk.

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619873590

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7

Glad, K. A., Thoresen, S., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2018). Survivors Report Back. Young people reflect on their media experiences after a terrorist attack. Journalism Studies, 19(11), 1652-1668. doi:10.1080/1461670X.2017.1291313

Glad, K. A., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma, 9, 145-152. doi:10.1037/tra0000224

Dyb, G., Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2016). Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger. I V. Enebakk, H. Ingierd & N. O. Refsdal (Red.) De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver (s. 27-51). Cappelen Damm Akademisk.

Glad, K. A., Jensen, T. K., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation, 17(4), 435-447. doi:10.1080/15299732.2015.1126777

Hafstad, G. S., & Glad, K. A. (2016). Personlig vekst eller økt sårbarhet? Posttraumatisk vekst fra et utviklingsperspektiv. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 76-89). Universitetsforlaget.

Dyb, G., Jensen, T. K., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology, 5. doi:10.3402/ejpt.v5.23523

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). «Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(7), 537-545.

Glad, K. A., Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect, 37(5), 331-342. doi:10.1016/j.chiabu.2013.02.007

Teigen, K. H., & Glad, K. A. (2011). «It could have been much worse» : from travelers’ accounts of two natural disasters. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(3), 237-249. doi:10.1080/15022250.2011.606610

Glad, K. A., Jensen, T. K., Nygaard, E., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2009). Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(5), 473-475.

Rapporter

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet.. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2017).

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Glad, K. A., Øverlien, C., & Dyb, G. (2010). Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Andre publikasjoner

Glad, K. A., & Nordstrand, A. E. (2019 November). Posttraumatisk vekst. Paralleller Utøya og blant Afghanistansoldater. «Hvordan kan familie og sosial støtte predikere posttraumatisk vekst?». Foredrag på Nasjonal veterankonferanse 2019, Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand.

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2019 June). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis. Paper presented at ESTSS 2019.

Stensland, S., Glad, K. A., Porcheret, K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Glad, K. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2018 November). Cross-lagged association between PTSD symptoms and perceived centrality of a terrorist attack. Paper presented at ISTSS 34th annual meeting, Washington DC.

Glad, K. A. (2017). Traumepåminnere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(7), 648-652.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017 March). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar/Rapportlansering, Oslo.

Glad, K. A. (2016). «Hele meg forsvant». Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(3), 208-211.

Glad, K. A. (2015). «Må jeg tilbake til internatskolen?». Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 594-599.

Glad, K. A. (2015). Hosteanfallet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(5), 402-404.

Dyb, G., & Glad, K. A. (2013). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen. NKVTS nettpublikasjon.

Dyb, G., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2013 June). A fine balance. How can we supply necessary support and outreach services and at the same time avoid interfering with survivors own coping efforts?. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress Studies, Bologna.

Glad, K. A. (2013). «Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår?» En kasusbeskrivelse av det terapeutiske arbeidet med traumenarrativet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 1171-1177.

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 June). Parenting after terror – Experiences from an outreach strategy after the 22nd of July terror attack at Utøya Island. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress, Bologna.

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 September). «Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents.

Hafstad, G. S., Glad, K. A., & Jensen, T. K. (2013 September). Narrative hotspots og PTSD. En studie av det verste øyeblikket i fortellingene om Utøya. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Oslo.

Dyb, G., Jensen, T. K., Thoresen, S., Glad, K. A., & Nygaard, E. (2012 November). Outreach and Follow-up in Norwegian Muncipalities After the 2011 Terror Attack. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 28th Annual Meeting, Los Angeles, California.

Glad, K. A. (2012). «En ny mulighet» – å arbeide med klientens traumenarrativ. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 870-875.

Glad, K. A., Aadnanes, M., & Dyb, G. (2012). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011» Deloppsummering nr. 1 fra prosjektgruppen. NKVTS.

Pressebilder