Det gjør vondt Smerter, søvnvansker og andre kroppslige plager etter tap og traumer

Stensland, S. (2019 November). Det gjør vondt Smerter, søvnvansker og andre kroppslige plager etter tap og traumer. Foredrag på Etterlattesamling, Scandic Holmenkollen Park.