Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser

Berg, A. O. (2015). Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri(23), 34-36.