Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd

Kaldal, A., Norlèn, A., Øverlien, C., Stang, E. G., & Skjørten, K. (2019). Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd. Svenska dagbladet.

Forskerne